Vacsoramegevési igazolás


igazolását.
Kijelentem, hogy jóllaktam, tányéromon/tálcámon/vályúmban ........ azaz ......................... falat maradt. Az eltűnteket megrágtam, majd lenyeltem. További sosukról majd későbbi időpontban intézkedem.
Dicsérőjogi felelősségem tudatában megállapítom, hogy a vacsora
A) jó
B) rossz
volt ugyan, de azért .........................................................
Vacsorám megevését ........ azaz .......................... pecséttel tudom bizonyítani az abroszon, továbbá ingemen/gatyámon, illetve másokén.
Egyúttal vállalom, hogy az általam megevett vacsorát perisztaltikám feldolgozza és mellékelten csatolom emésztési kérelmem.
Kérelmező neve: Igazoló(k) neve:
.........................
tanú:
...................
2. tanú:
...................
Amennyiben tanúk nincsenek, úgy is jó.