Lefekvési kérelem


A lefekvési engedélyt kérelmező neve: ...................
Óvodáskori jele: ......................
Egyetemi jele: ........................
Ált. isk. hetes volt-e? ........
Apja neve: ...................... szül.: ................
Az ágyat tartalmazó épület helyrajzi száma: .............
A kérelmező lefekvési célja(i): .........................
Mit remél/vár a lefekvéstől?
A) édes álmot
B) félédest
C) édes-nemest
D) alvást!
Melyik lábával kívánja megkezdeni a lefekvést? ..........
Vakaródzik-e közvetlenül a bebújás előtt? .........
Miért? ....................
És még? ....................
Na, még! ....................
A kérelmező egyéb indokai, úgymint ....................
valamint ..................... továbbá ............. noha ................ is.
Álmossági igazolványának kelte: ...................
Hány ásítás szerepel lefekvési tervében? ...............
Ezek gyakorisági együtthatója: .......................
és mértékarányos rajza: Készítsen elő radírt, ceruzát!
Elteheti.
Hány lépéssel tervezi elérni ágyát? ...............
Kérjük, előbb karikázza be az X-et!

X

és csak azután x-szelje be a karikát!:

O

Köszönjük!
Egyenes alvásának sinus-görbéje?
A) Csak felülről
B) Csak alulról
C) Csak alulról és felülről
D) nem is.
Mi az a REM fázis? .............................................
Akar-e belőle? .................................................
Igaz-e, hogy ...................................................
Ha igen, miért? .............................................
Soroljon fel tíz indiántörzset!.................................
És még ötöt ............................... Gyorsabban!
azaz ....................................................
(kevésbé lasabban)
Igényel-e meséltetést? ........................................
Igaz-e, hogy ebben a kérdésben nincs kakukktojás? .............
Ha van, hány van? ...............
De ha nincs, hány nincs? .............
O 0; O 1; O 2-5 között; O 6-nál több
Most akkor van vagy nincs? .......................
Na, menjen aludni!