Bölcsességek


A siker ugy alakul ki, ha kudarcrol kudarcra haladsz, megsem veszited el a lelkesedesedet soha.
Abraham Lincoln

"Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne élvezzük. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy percig is bosszankodjunk, mert azok a percek örökre elvesznek. " - Egy pesti idõs bácsi

"Ha valamit még nem csináltál, próbálkozz meg vele háromszor.
Elõször, hogy legyõzd a félelmedet.
Másodszor, hogy megtanuld, hogyan kell csinálni.
Harmadszor, hogy kiderítsd, szereted-e csinálni."
Thomson, Virgil (1896-1989), amerikai zeneszerzõ

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megõrizd a nyugalmad. Ha nincs nem engedheted meg, hogy elveszítsd.

Boni vini, boni viri non est quaerenda origo. - A jó bornak és a derék férfinak nem kell kutatni eredetét.

Ne végy fel álarcot olyannal szemben, aki rád akar nézni.

"A betegségek nem a derült égbõl pottyannak, hanem a természet ellen naponta elkövetett bûneinkbõl fejlõdnek.
Ha felgyülemlenek, egyszer csak láthatóan kitörnek."
/ Hippokratész fia, Kr. e. 460-377 /

„Mindenkit szeress, ne sokban bízz, Ne bánts senkit, ellenséged inkább féljen, Minthogy legyõzd, barátodat szívedre rejtsd, Szidjanak hallgatásért, ne beszédért.”
William Shakespeare

Szeretni annyi, mint sebezhetõvé válni. Bárkit szeretsz, a szíved bizonyára elszorul és esetleg meg is szakad. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy sértetlenül megõrzöd, nem szabad odaadnod senkinek. Gondosan csomagold be hobbikba és apró élvezetekbe; kerülj minden bonyodalmat, biztonságosan zárd be önzõséged ládikájába vagy koporsójába. És abban a ládikában a szíved elkezd változni. Kemény, törhetetlen és visszalágyíthatatlan lesz.

Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni õket. Próbáljuk meg kideríteni, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Ez sokkal hasznosabb és érdekesebb, mint a puszta bírálat, amellett rokonszenvet, türelmet és jóakaratot ébreszt.

Nem az élet tehet róla, ha nem veszed észre, hogy milyen szép.

Az emberek azért magányosak, mert falakat építenek hidak helyett.
(lásd, egyre nagyobb kerítéssel kerítjük el magunkat egymástól, holott pont az összetartozáson kellene munkálkodni. Falakat építenek a világban, és a lelkükben. -Proci)

A bukás gyakran csak pillanatnyi állapot. Véglegessé az teszi, ha feladjuk a küzdelmet.

Sok olyan ember van, aki nagyon kevéssel is képes gazdaggá tenni a saját és a mások életét.

Amin nem tudok változtatni azt elfogadom. Amit meg tudok változtatni, minden erõmmel küzdök, hogy megváltoztassam. Istenem adj erõt hogy meg tudjam különböztetni a kettõt egymástól!

Élj, hogy szeresd az életet, és szeress, hogy éld az életet.
Sammy Gouti

Sosem késõ azzá válni, akivé már válhattá volna.
George Eliot (1819-1880), angol novellista

Messze a napsütésben vannak a legnagyobb céljaim. Talán sosem érem el õket, de felnézhetek, láthatom a szépségüket, hihetek bennük és megpróbálhatom követni õket, amerre vezetnek.
Louisa May Alcott(1832-1888) amerikai író

Akkor élsz, ha másokért élsz. (Széchenyi)

Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekünk kell értelmet adni az életnek. (Palotai Boris)

Az élet olyan rövid, hogy az ember ne fossza meg magát az örömtõl, még ha az öröm veszélyt rejteget is. (Stendhal)

A gyõztesek soha nem adják fel, akik feladják, soha nem gyõznek.

"Többet ér egy hibának a kiküszöbölése, mint egy igazságnak a fölfedezése, mert az igazság elõbb-utóbb kipattan, a meghagyott hiba ellenben folyton ront, megtéveszt, árt." Brassai Sámuel

Aki elveszti a mindennapok csodálatát, a perc örömét, az boldogtalan.
Az ember néha felbotlik az igazságban,de felkel és megy tovább -Winston Curchill

"Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában, és minél nagyobb lesz ez a sziget, annál szélesebb parton érintkezik az ismeretlennel" - Einstein

"Az erényes ember szíve már megnyugodott, és nem kapkod ide-oda. Akinek viszont nincs sok érdeme, az nem él békességben a világgal, mindenütt bajt kever, és mindenkivel vitába száll." Hagakure

Az érett búzakalász nem hordja fönn a fejét, az meghajlik.